ផលិតផល និង​សេវា > ឥណទានសំភារៈប្រើប្រាស់

កម្ចីប្រើប្រាស់គឺសម្រាប់បុគ្គលដែលមានបំណងទិញសម្ភារៈគ្រួសារឬរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាយានយន្ត កុំព្យូទ័រ គ្រឿងសង្ហារឹម ទូទឹកកក ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនភ្លើងជាដើម។ ពួកគេក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាសាកលវិទ្យាល័យនិង ការសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សាដើម្បីបង្កើន សមត្ថភាពសមាជិកគ្រួសារ។

អត្ថប្រយោជន៍

  ◾ ងាយស្រួលសាកសួរព័ត៌មាន និងការអនុម័តឆាប់រហ័ស

  ◾ រយៈពេលកម្ចីបានយូរ

  ◾ មិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

  ◾ អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

  ◾ មានមុខរបរស្របច្បាប់មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម

  ◾ ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន

គណនាប្រាក់កម្ចី

0 % ក្នុងមួយឆ្នាំ
0 ខែ
សូមបញ្ចូលទឹកប្រាក់រវាង 1000$ ទៅ 30000$.
ផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកបានបញ្ចូល, ការទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នកអាចជា $0

រយៈពេល & លក្ខខ័ណ្ឌ

លរ

ការពិពណ៏នា

ទំហំកម្ចី

ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី

រហូតដល់ ៥.០០០ដុល្លារអាមេរិច

អត្រាការប្រាក់

១,៥០%

រយៈពេលកម្ចី

៦ខែ ទៅ ២៤ខែ


ឯកសារដែលត្រូវការ

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង សៀវភៅគ្រួសារ​ថតចម្លង ប័ណ្ណសំគាល់បុគ្គលិកថតចម្លង

ឯកសារបញ្ជាក់អំពីរចំណូល៖ ឯកសារពីអាជីវកម្ម(ចំណូល/ចំណាយ) ឯកសារពីការងារ(លិខិតកិច្ចរសន្យាការងារ ប័ណ្ណបុគ្គលិក ប័ណ្ណបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស របាយការណ៏ប្រាក់បៀវត្សពីធានាគារ ។

ឯកសារទិញ (កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់  វិក្ក័យប័ត្រ  បង្កាន់ដៃ  កំណត់សំគាល់ការដឹកជញ្ជូន និងឯកសារផ្សេងៗ... )

ឯកសារដែលបានចុះបញ្ជីប្រសិនបើជា​​ ម៉ូតូ/រថយន្ត (ច្បាប់ដើមរក្សាទុកនៅ​ KC)


*** យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់ប្រការខាងលើដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។